Monthly Archives: April 2022

Tự bao giờ mà niềm vui đơn giản đến thế

Chào cậu, cậu dạo này có ổn không? Còn tớ, tớ là “Mom – to – be” hạnh phích ^^ Lần đầu trong đời tớ thất nghiệp và ở nhà lâu đến thế. Lúc đầu tớ cũng có chút không quen, thấy nhớ tụi nhỏ, muốn được chạy nhảy, muốn đi làm. Dần dần, tớ […]