Monthly Archives: January 2022

Ăn theo màu sắc “Cầu vồng”

Rất nhiều bạn bè thắc mắc với tớ rằng: “Ăn chay là chỉ ăn rau à? Sao đủ chất?”. Tổng kết từ những quyển sách tớ đọc về ăn chay và sức khỏe, “rau” có muôn ngàn loại rau. Củ cũng là rau, và mỗi loại rau hay củ với màu sắc khác nhau lại […]