Monthly Archives: November 2021

Cuối tuần đạp xe đến Callan Park

Chào cậu, Cậu có ổn không? Tớ, và chúng tớ đều ổn. Cuối tuần nào chúng tớ cũng quyết tâm đạp xe đi đâu đó, xa hay gần cũng được, miễn là đạp xe và đi cùng nhau. Cuối tuần vừa rồi chúng tớ đến Callan Park qua lời giới thiệu từ 1 người bạn. […]