Monthly Archives: May 2021

Nỗ lực cũng được đền đáp

person writing on brown printer paper

Chào cậu, cậu có ổn không? Đã mấy tuần nay tớ không viết bài nào, không phải vì tớ có chuyện gì đâu. Chuyện duy nhất là tớ bận đầu bù tóc rối luôn. Bận đến mức không có thời gian để ngồi viết blog là có thật đấy hỡi những người anh em đang […]